Ensar Neşriyat Te'vilatül Kur'an Tercümesi 17 - Ebu Mansur el-Matüridi NY9732

Ensar Neşriyat Te'vilatül Kur'an Tercümesi 17 - Ebu Mansur el-Matüridi NY9732

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Din
USD 10 In stock
$10.00 $18.00 56% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.5/5, 58 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Ensar Neşriyat Te'vilatül Kur'an Tercümesi 17 - Ebu Mansur el-Matüridi NY9732

Ebû Mansûr el-Matürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Matürîdî, Te'vîlat'ında, sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.

\n

 

\n

Te'vîlatü'l Kur'an Tercümesi, Matürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelam, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslamî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 17. cildini takdirlerinize sunuyoruz.

\n

(Tanıtım Bülteninden)

\n

 

Ensar Neşriyat Te'vilatül Kur'an Tercümesi 17 - Ebu Mansur el-Matüridi NY9732